Публічна інформація

1. Інформація про повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи:

     Повне найменування:

 • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САЛАМАНДРА"
 • PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANСE COMPANY "SALAMANDRA"
 • ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САЛАМАНДРА"

     Скорочене найменування: 

 • ПРаТ "СК "САЛАМАНДРА"
 • PrJSC "IC "SALAMANDRA"
 • ЧАО  "СК "САЛАМАНДРА"

     Ідентифікаційний код:
     Код ЄДРПОУ 21870998

     Місцезнаходження:
     36023, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Колективна, буд. 10
 

2. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: ПрАТ «САЛАМАНДРА» провадить страхову діяльність у формі добровільного та обов’язкового страхування на підставі виданих ПрАТ «САЛАМАНДРА» ліцензій на здійснення добровільних та обов’язкових видів страхування.
 

3. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

№ з/п
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Код за ЄДРПОУ / РНОКПП
Місцезнаходження /місце проживання
Країна реєстрації /громадянство
Пряма участь (% статутного капіталу)
1
2
3
4
5
6
1
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФРОНТЛАЙН"
38901688
м. Київ вул. Саксаганського 38Б, оф. 11
Україна
99,8

 

 

 

 

 

 

 


4. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи. 

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові особи Займана посада
1 2 3
1 Маленко Роман Ігоревич Генеральний директор
2 Гончарова Олена Сергіївна Голова Наглядової ради


5. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

Назва Код ЄДРПОУ
(за наявності)

Представництво приватного акцiонерного товариства "Страхова компанія "Саламандра" у мiстi Київ

34498858

Представництво приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Саламандра" у мiстi Запоріжжя

34681125

Представництво приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Саламандра" у мiстi Кривий Рiг

35863320

Представництво приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Саламандра" у мiстi Днiпродзержинськ

37213862 

Представництво приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Саламандра" "Пiвденний регiон"

40304158

Представництво приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Саламандра" у мiстi Днiпро

40304163

Представництво приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Саламандра" у мiстi Миколаїв

40304179

Представництво приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Саламандра" у мiстi Одеса

40304184

Представництво приватного акцiонерного товариства "Страхова компанія "Саламандра" "Центральний регіон"

40410116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі, наведено у вкладці "Ліцензії"
 

7. Річна фінансова звітність
 

8. Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності):

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРАСОЛЬ.ЮА"
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХ КОНСАЛТИНГ"
 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС-ЛАЙН"
   

9. Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги:

 • Дата державної реєстрації − 18.11.1994
 • Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань − 21.09.2004, № 1 224 120 0000 002340
   

10. Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків:

 • Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія А01 № 064364 дата видачі 18.11.1994
   

11. Контактна інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:
      Національний банк України
      Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
      Скринька для приймання документів в паперовому вигляді установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.
      Телефон: 0800505240
      E-mail: nbu@bank.gov.ua
 

12. Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
      Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:
      Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
      Телефон: (044)-279-12-70
 

13. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг. 

Усі спори, що виникають із договору страхування між ПрАТ «СК «Саламандра» та Клієнтом (Страхувальником), вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

Клієнт має право на звернення:
1)  до ПрАТ «СК «Саламандра»:

 • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ПрАТ «СК «Саламандра»: 36023, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Колективна, буд. 10
 • в електронній формі на адресу: dis@salamandra.ua
 • усно (особисто або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: 0 (800) 501 644, 209 - безкоштовно з мобільного)

2) до Національного банку України за реквізитам вказаними вище.

Розгляд вищевказаних звернень, які повинні бути подані у письмовому (електронному) вигляді, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».

 

Схематичне зображення структури власності капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА», Код ЄДРПОУ: 21870998


Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА» – Явтушенко Юрій Олексійович, Україна, 13.06.1967 р.н.

*В даній структурі зазначений реальний кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА» у відповідності до актуальних даних ЄДРПОУ.

Трастові декларації, договори довірчого управління, афідевіти тощо з іншими фізичними та юридичними особами не укладалися.

Ask question
Fill in following data if you want to get insurance policy or consultation
Letter to the Director
Are there any complaints / comments or suggestions? Write it, let's decide!
Insurance case
To declare an insured event. You may fill the form